Öztuğ Maden - Türkiye'nin Kömür Lideri
Öztuğ Maden - Türkiye'nin Kömür Lideri

Bayi Başvurusu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Öztuğ Maden - Türkiye'nin Kömür Lideri Öztuğ Maden - Türkiye'nin Kömür Lideri

Menü

Kömür

Kömür

Kömür

Kömür Nedir?

     Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş olup, diğer kaya tabakalarının arasında damar haline uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmiştir.

     Kömür, nebatların bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların değişime uğraması neticesi meydana gelmiştir. Bu tabakalar üzerine çeşitli çökeltilerin birikmesi ve arz'ın hareketleri sonucu derinliklere gömülmüştür. Gömülmüş olan bu nebatlar; artan ısı ve basınca maruz kaldıklarında bünyelerinde fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğrayarak kömüre dönüşürler. Bu proses milyonlarca yıl içinde gerçekleşerek kömürler organik olgunluklarına göre Linyit, Altbitümlü, Kömür, Bitümlü kömür ve Antrasit tiplerine ayrılırlar.

     Linyit ve kısmen AltBitümlü kömürler genellikle yumuşak, kırılgan ve mat görünüştedirler. Bu tip kömürlerin ana özelliği göreceli olarak yüksek nem içerirler ve karbon içerikleri düşüktür. Antrasit ve Bitümlü kömürler ise genellikle sert ve parlak görünüştedirler. Göreceli olarak nem içerikleri düşük olup, karbon oranları yüksektir. Jeolojik olarak kömürlerin yaşları 400 milyon yıl ile 15 milyon yıl arasında değişir. Genellikle yaşlı kömürler daha kalitelidir.

SOBALAR İÇİN ÖNERİLER

- Daha iyi ısınmak için sobanızı üstten tutuşturun.

- Yeni kömür ilave etmek gerektiğinde yeni kömürü yanmakta olan korun yanlarına yerlestirin.

- Odun ilave edeceğinizde sobanızın boru çıkış alt seviyesini geçmemesine özen gösterin.

- Soba ile duvar arasında 50cm. mesafe bırakın.

- Bacanızı her yıl en az bir defa temizletin.

KALORİFER KAZANLARI İÇİN

- Kazan kapağindan hava giriyorsa hemen gideriniz.

- Kazan aşırı kömür yüklü ise eksik yanma sonucu daha fazla yakıt tüketirsiniz.

- Kazanın kömür atma kapağı aralık kalıyorsa daha fazla yakıt kullanmak zorunda kalırsınız.

- Kazan duman boruları haftada en az iki defa temizlenmelidir.

- Kurum temizleme kapağı tam kapanmıyorsa, kazan çekişi düser ve yanma verimsizleşir.

 KÖMÜR YAKITLI KAZANLARIN ÇALIŞTIRILMASI:

   Kömür, özellikle linyit, diğerlerine göre daha ucuz bir yakıttır. Fakat kömür yakıtlı kazanların verimli çalıştırılması kolay değildir .Bazan verim sadece % 40 veya % 50'dir ve son uçta enerji maliyeti kullanıcıya sıvı yakıtlı veya gaz yakıtlı sistemlerden daha pahalıya mal olur. Genellikle, basit önlemlerle isletme şartlari iyileştirilerek sistemin daha verimli çalıştırılmasıyla enerji maliyeti azaltılabilir.